Özünü yağlayan keramika

  • Self-lubricating Ceramic Shaft and Shaft seal

    Özünü yağlayan keramika mil və möhür

    Özünü yağlayan Seramik Şaft / Mil möhürü alüminium məmulatlarının orijinal yüksək möhkəmliyini, turşu və qələvi müqavimətini və sürtünmə müqavimətini saxlamaq əsasında material xassələrini yaxşılaşdırmışlar. Ən böyük xüsusiyyəti sürtünmə əmsalının azalmasıdır. Bu materialdan istifadə edən şaftlar və möhürlər açıq üstünlükləri göstərir. Məsələn: daha uzun ömür, aşağı səs-küy, daha yaxşı sabitlik və motorun daha yaxşı qorunması.

    Mikro teksturalı özünü yağlayan keramika materialı Al2O3 keramika materialının hərtərəfli mexaniki xassələrini yaxşılaşdırır. Qəhvəyi özünü yağlayan keramika şaftının qırılma möhkəmliyi və əyilmə gücü müvafiq olaraq 7,43MPa·m1/2 və 504,8MPa təşkil edir ki, bu da adi alüminium oksidi keramika şaftından təxminən 0,4% və 12,3% yüksəkdir, maksimum sürtünmə əmsalı azalır təxminən 33,3% və minimum sürtünmə əmsalı təxminən 18,2% azalır.