Kapasitiv keramika təzyiq elementi

  • Capacitive ceramic pressure element

    Kapasitiv keramika təzyiq elementi

    Kapasitiv keramika təzyiq elementi (CCP) avtomobil bazarına həsr olunmuş məhsuldur. Sensor substratlarının istehsalını normallaşdırmaq üçün dəqiq qəlibləmə prosesi qəbul edilir. Avtomatik fırlanan tunel sobası daha yaxşı sensor substratlar istehsal etmək üçün sinterləmə sabitliyini yaxşılaşdırır. Substratımız sensorun keyfiyyətini yaxşılaşdıra bilən yüksək emal dəqiqliyinə və yaxşı material sabitliyinə malikdir.